اخبار برگزیده

تولدت مبارك مهربان دوست

نمى دانم كدامين جمله را براى توصيف محبت هايت بنويسم؟

نمى دانم چگونه تو را توصيف كنم؟

از چه بنويسم؟

از خوبيهايت؟ از اميدت؟

از حرفهاى زلالت؟ از وجودِ سراسر عشقت؟

هرچه بگويم كم است و هيچ واژه و هيچ جمله اى نمى تواند بيانگر معجزه بودنت در كنارم باشد.

تو با آمدنت شادى و آرامش را با خود به ارمغان آوردى.

من و زندگى ام صفحه اى بوديم به رنگ سياه و حضورت نورى بود كه بر اين صفحه تابيده شد.

وجودت چنان امنيتى را درونم بوجود آورد كه در كنارت توانستم خودِ خودم باشم.

توانستم دردهايم ... را بى خجالت با تو درميان بگذارم.

از حماقت هايم گفتم، از اشتباهاتم.

و تو سنگ صبورم بودى در تمامى لحظات، بى آنكه قضاوتم كنى.

آرى! تو معجزه اى. معجزه ناب خدا. معجزه اى بنام دوست. دوستى از جنس بلور. آسمانى و مهربان.

مهربان دوستم.

اى شادترين، اى تازه ترين، اى عشق، اى بهترين آرامش، تولدت مبارك.

به شكرانه اين روز پيشانى ام را به خاك گذاشته و هزاران هزار بار خدا را شكر گزارم.


تولدت مبارك مهربان دوست

تولدت مبارك مهربان دوست

تولدت مبارك مهربان دوست

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها