اخبار برگزیده

خدايا سپاسگزارم

خدايا هزاران هزار مرتبه شكر كه هر لحظه كنارمى.

خدايا من خيلى خوشبختم كه تو رو دارم.

خدايا سپاسگزارم كه هميشه و همه جا هوامو دارى.

بارالها سپاسگزارم از اينكه بهم اجازه دادى هر لحظه و هرجايى كه هستم صدات كنم.

معبودم ازت ممنونم كه دوستاى خيلى خيلى خوبى رو سر راهم گذاشتى.

خدايا به خاطر وجود خانواده ام ازت ممنونم.

خدايا بخاطر تمام نمتهايى كه بهم دادى سپاسگزارم.

يا رب العالمين سپاسگزارم كه آرامش رو مهمون وجودم كردى.

بارالها كمكم كن تا هر لحظه و هر ثانيه سپاسگزار تمام نعمتهات باشم.


خدايا سپاسگزارم

خدايا سپاسگزارم

خدايا سپاسگزارم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها