اخبار برگزیده

سپاسگزارم

بانو جانم امروز اومدم بگم سپاسگزارم 

براى تمام اون روزهايى كه برام وقت گذاشتى

براى تمام اون روزهايى كه با تمام وجود صبورانه به حرفهام گوش دادى

براى تمام اون روزهايى كه آگاهانه راهنمايي ام كردى

براى تمام اون روزهايى كه با تمام وجود مراقبم بودى

براى تمام اون روزهايى كه تلاش كردى تا شاد باشم

 براى اون گردنبند زيبايى كه بهم هديه دادى

براى تمام خوبيها و مهربونيهات

براى تمام كارهايى كه برام انجام دادى و زبونم قاصر از گفتنشون

براى اون سفر به ياد موندى مشهد كه ترتيب دادى و توى طول سفر همه ى تلاشت اين بود كه به خواسته هام توجه كنى و اين سغر بهم خوش بگذره و بايد بگم كه بهترين سفر عمرم بود.

بانو جانم سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم

الهى كه خدا همه ى اين خوبيهات رو به بهترين شكل ممكن برات جبران كنه.

 


سپاسگزارم

سپاسگزارم

سپاسگزارم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها